اهنگ امیر قیامت مهرشید حبیبی حلالش کن

 Music Amir Ghiyamat Mehrshid Habibi Halalesh Kon

اهنگ امیر قیامت مهرشید حبیبی حلالش کن

متن حلالش کن امیر قیامت مهرشید حبیبی

****

 Text Music Amir Ghiyamat Mehrshid Habibi Halalesh Kon

♫♫♫♫

هر شب کشت مواد داریم 200 تن بچهامون میچاقن سیگاری یا تو وینستون

توی زمین من تو دنبال حرکت فولی خیلی رک کک اسمشه تو بهش میگی تونی

که ما انبار دارشیمو انبار داریم ما ویار داریم مثل زن بارداریم

جایی نشنوم بگی با ما تریپ داری واسه اومدن تو مزرعه مون بلیط داری…

هر شب کشت مواد داریم 200 تن بچهامون میچاقن سیگاری یا تو وینستون

توی زمین من تو دنبال حرکت فولی خیلی رک کک اسمشه تو بهش میگی تونی

که ما انبار دارشیمو انبار داریم ما ویار داریم مثل زن بارداریم

جایی نشنوم بگی با ما تریپ داری واسه اومدن تو مزرعه مون بلیط داری…

هر شب کشت مواد داریم 200 تن بچهامون میچاقن سیگاری یا تو وینستون

توی زمین من تو دنبال حرکت فولی خیلی رک کک اسمشه تو بهش میگی تونی

که ما انبار دارشیمو انبار داریم ما ویار داریم مثل زن بارداریم

جایی نشنوم بگی با ما تریپ داری واسه اومدن تو مزرعه مون بلیط داری…

 ♫♫♫♫

تکست اهنگ حلالش کن امیر قیامت مهرشید حبیبی

♫♫♫♫

هر شب کشت مواد داریم 200 تن بچهامون میچاقن سیگاری یا تو وینستون

توی زمین من تو دنبال حرکت فولی خیلی رک کک اسمشه تو بهش میگی تونی

که ما انبار دارشیمو انبار داریم ما ویار داریم مثل زن بارداریم

جایی نشنوم بگی با ما تریپ داری واسه اومدن تو مزرعه مون بلیط داری…

هر شب کشت مواد داریم 200 تن بچهامون میچاقن سیگاری یا تو وینستون

توی زمین من تو دنبال حرکت فولی خیلی رک کک اسمشه تو بهش میگی تونی

که ما انبار دارشیمو انبار داریم ما ویار داریم مثل زن بارداریم

جایی نشنوم بگی با ما تریپ داری واسه اومدن تو مزرعه مون بلیط داری…

هر شب کشت مواد داریم 200 تن بچهامون میچاقن سیگاری یا تو وینستون

توی زمین من تو دنبال حرکت فولی خیلی رک کک اسمشه تو بهش میگی تونی

که ما انبار دارشیمو انبار داریم ما ویار داریم مثل زن بارداریم

جایی نشنوم بگی با ما تریپ داری واسه اومدن تو مزرعه مون بلیط داری…

خواننده : مهرشید حبیبی

خواننده : امیر قیامت

****

دانلود اهنگ امیر قیامت مهرشید حبیبی حلالش کن

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد