اهنگ رستاک بی عنوان

Music Rastaak Bi Onvan

اهنگ رستاک بی عنوان

متن بی عنوان رستاک 

****

Text Music Rastaak Bi Onvan

♫♫♫♫

نه توو قهوه های کوبا نه توی مسیر دور معبد دالایلاما

نه تو جنگل های گیلان نه تو کشتزار های سیلان

نه میون سیب ترش و دختر های بور لبنان..

♫با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان♫

تو رو دزدیم از دست باد و طوفان تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد

تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان

تو رو دزدیم از دست باد و طوفان..

تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد..

تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد نه توی به هم رسیدن آخر یه فیلم فارسی

نه توو روزنامه های صبح و میتینگ های سیاسی

نه توو جاده های بی ته نه توو کوچه های بن بست

نه توو بد حالی بی تو نه توو کافه ای که بستست

با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان..

♫تو رو دزدیدم از دست باد و طوفان♫

تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد

با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان..

تو رو دزدیدم از دست باد و طوفان

تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد..

تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد

♫♫♫♫

تکست اهنگ بی عنوان رستاک

♫♫♫♫

نه توو قهوه های کوبا نه توی مسیر دور معبد دالایلاما

نه توو جنگل های گیلان نه توو کشتزار های سیلان

نه میون سیب ترش و دختر های بور لبنان..

♫با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان♫

تو رو دزدیم از دست باد و طوفان تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد

تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان

تو رو دزدیم از دست باد و طوفان..

تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد..

تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد نه توی به هم رسیدن آخر یه فیلم فارسی

نه توو روزنامه های صبح و میتینگ های سیاسی

نه توو جاده های بی ته نه توو کوچه های بن بست

نه توو بد حالی بی تو نه توو کافه ای که بستست

با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان..

♫تو رو دزدیدم از دست باد و طوفان♫

تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد

با یه زخم کهنه توو شبی بی عنوان..

تو رو دزدیدم از دست باد و طوفان

تو رو پیدا کردم ته لبخندی طرد..

تو نمیخندیدی باد ما رو میبرد

خواننده : رستاک

****

دانلود اهنگ رستاک بی عوان

Rate this post

نظرات بسته شده اند