اهنگ زانکو چشمات رنگیه

Music Zanco Cheshmat Rangiye

اهنگ زانکو چشمات رنگیه

متن چشمات رنگیه زانکو

****

Text Music Zanco Cheshmat Rangiye

♫♫♫♫

اه اه چشاتم مثل من رنگیه چپ نگات کنم حالتم جنگیه

درسته میخندم با همه ولی..

غیر تو با همه قلب من سنگیه موهات بلنده مثل بختته

♫نگام نمیکنی میدونم سختته♫

انقدره خوبی تو با همه ببین هر جا که میشینم میبینم حرفته

راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات

بابا راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات…

اه اه چشاتم مثل من رنگیه چپ نگات کنم حالتم جنگیه

درسته میخندم با همه ولی

غیر تو با همه قلب من سنگیه موهات بلنده مثل بختته

♫نگام نمیکنی میدونم سختته♫

انقدره خوبی تو با همه ببین هر جا که میشینم میبینم حرفته

راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات

بابا راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات…

اه اه چشاتم مثل من رنگیه چپ نگات کنم حالتم جنگیه

درسته میخندم با همه ولی

غیر تو با همه قلب من سنگیه موهات بلنده مثل بختته

♫نگام نمیکنی میدونم سختته♫

انقدره خوبی تو با همه ببین هر جا که میشینم میبینم حرفته

راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات

بابا راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات…

♫♫♫♫

تکست اهنگ چشمات رنگیه زانکو

♫♫♫♫

اه اه چشاتم مثل من رنگیه چپ نگات کنم حالتم جنگیه

درسته میخندم با همه ولی

غیر تو با همه قلب من سنگیه موهات بلنده مثل بختته

♫نگام نمیکنی میدونم سختته♫

انقدره خوبی تو با همه ببین هر جا که میشینم میبینم حرفته

راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات

بابا راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات…

اه اه چشاتم مثل من رنگیه چپ نگات کنم حالتم جنگیه

درسته میخندم با همه ولی

غیر تو با همه قلب من سنگیه موهات بلنده مثل بختته

♫نگام نمیکنی میدونم سختته♫

انقدره خوبی تو با همه ببین هر جا که میشینم میبینم حرفته

راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات

بابا راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات…

اه اه چشاتم مثل من رنگیه چپ نگات کنم حالتم جنگیه

درسته میخندم با همه ولی

غیر تو با همه قلب من سنگیه موهات بلنده مثل بختته

♫نگام نمیکنی میدونم سختته♫

انقدره خوبی تو با همه ببین هر جا که میشینم میبینم حرفته

راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات

بابا راه بیا با ما خستس دل چیکار کنم از دستت..

آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات…

خواننده : زانکو

  ****

دانلود اهنگ زانکو چشمات رنگیه

Rate this post

نظرات بسته شده اند