اهنگ علی زارعی خدا خدایا

Music Ali Zarei Khoda Khodaya

اهنگ علی زارعی خدا خدایا

متن خدا خدایا علی زارعی

****

Text Music Ali Zarei Khoda Khodaya

♫♫♫♫

ای داد و بی داد دوری نخشه وای بر دل مو دلوم غرق تشه

♫چه ساده باور که رومات کسیا♫..

چه فایده افسوس دل مو بی ریا مو با خدام گات لب ریز غمه

ت چشم یارم چرا مو پس کمه..

ت یار ما باش تو ای تو ای خدا که هر که با مون از تو نی جدا

بنه نکاری که مو گته بدان ت فکر و ذکروم چه زجری اتدام

♫اگه که بازی باخت و بردنه دل مو با تو شارژ مردنه♫

به فال نیکه باختا مدداش تا که تو هم بود بس که نادداش

اون گوت خدایا خونه من خراب..

کاری بکو که دل نبید کباب…

ای داد و بی داد دوری نخشه وای بر دل مو دلوم غرق تشه

♫چه ساده باور که رومات کسیا♫

چه فایده افسوس دل مو بی ریا مو با خدام گات لب ریز غمه

ت چشم یارم چرا مو پس کمه..

ت یار ما باش تو ای تو ای خدا که هر که با مون از تو نی جدا

بنه نکاری که مو گته بدان ت فکر و ذکروم چه زجری اتدام

♫اگه که بازی باخت و بردنه دل مو با تو شارژ مردنه♫

به فال نیکه باختا مدداش تا که تو هم بود بس که نادداش

اون گوت خدایا خونه من خراب..

کاری بکو که دل نبید کباب…

♫♫♫♫

تکست اهنگ خدا خدایا علی زارعی

♫♫♫♫

ای داد و بی داد دوری نخشه وای بر دل مو دلوم غرق تشه

♫چه ساده باور که رومات کسیا♫

چه فایده افسوس دل مو بی ریا مو با خدام گات لب ریز غمه

ت چشم یارم چرا مو پس کمه..

ت یار ما باش تو ای تو ای خدا که هر که با مون از تو نی جدا

بنه نکاری که مو گته بدان ت فکر و ذکروم چه زجری اتدام

♫اگه که بازی باخت و بردنه دل مو با تو شارژ مردنه♫

به فال نیکه باختا مدداش تا که تو هم بود بس که نادداش

اون گوت خدایا خونه من خراب..

کاری بکو که دل نبید کباب…

ای داد و بی داد دوری نخشه وای بر دل مو دلوم غرق تشه

♫چه ساده باور که رومات کسیا♫

چه فایده افسوس دل مو بی ریا مو با خدام گات لب ریز غمه

ت چشم یارم چرا مو پس کمه..

ت یار ما باش تو ای تو ای خدا که هر که با مون از تو نی جدا

بنه نکاری که مو گته بدان ت فکر و ذکروم چه زجری اتدام

♫اگه که بازی باخت و بردنه دل مو با تو شارژ مردنه♫

به فال نیکه باختا مدداش تا که تو هم بود بس که نادداش

اون گوت خدایا خونه من خراب..

کاری بکو که دل نبید کباب…

خواننده : علی زارعی

****

دانلود اهنگ علی زارعی خدا خدایا

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد