ریمیکس دختر حاجی چیلیم چیلیم

Remix Dokhtar Haji Chilim Chilim Dj Sonami

ریمیکس دختر حاجی چیلیم چیلیم

متن اهنگ دختر حاجی چیلیم چیلیم

****

Text Music Remix Dokhtar Haji Chilim Chilim Dj Sonami

♫♫♫♫

چیلیم چیلیم دیجی سونامی سونامی ریمیکس

چیلیم چیلیم چیلیم 

نِمیمونم شب و بیکار میریزن واسَم از دَر و دیوار

هِی بگید بَد و بیراه فکر میکنید که میکنه مَنو چیکار ؟ هیچی

لباس هاوایی به تنه ، میرَم تا آزادی یه تنه مَن از اول بَرنده بودَم ، از جُر بُزم بگیر تا لاتاری رحم

♫هی فِدی داره دیَتو  تو مَجازی میبینی واقعیتو♫

از اینا که‌ ماها میزنیم ، دودِشم میبَنده راه‌ ریتو

پایتم هَرچند بارَم ، رِفیقا پَرچم دارن میزنم هَرچند دارم کج تر راه‌ میرَم از خرچنگا هَم

دختر حاجی تو که نِمیشه مُفتبر ما شی پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما

این همه چرا ؟ از اون طرف تا اینور تهران

دُختر حاجی ، تو که نِمیشه مُفتبر ما شی

پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما این همه چرا ؟

از اون طرف تا اینور تهران فاز نگیری شُدی بام‌ جینگ ، رات نِمیدم پُر پارکینگ

وَحشیم خود‌ وایکینگ ، تو ازم چی میدونی ها

دافا میگن چه کیوتی جیغ ، بینمونه سِکیوریتی

رو میز میام میلیونی تیپ ، تو ازَم چی میدونی ها

چاقی ما پلن و جوری چیدیم بریم دور دُنیا دنیارو بگیریم

شما تهش تو کلابینو خز و خیلین ، ترکا میزنه بت چک و‌ سیلی

میایم تو منو فیزی ، هَمه رنگاشون پریده هَلو وینی

یکی بالا میکشه از هَر دو بینی تو ازم چی میدونی ها تو اکیپم عِشق و حال به راست

خُدا نشون بده به تو راه راست..

سَر هفته پای موزیکم ته هَفته تو ویلا پلاس دُنیا زیر پامه رک ، بگو سوژم کنن واسه شوک

نمیشه توپ ما بلوکه  وَقتی حاجیت میره مُهاجم نوک

دُختر حاجی ، تو که نِمیشه مُفتبر ما شی

پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما این همه چرا ؟

از اون طرف تا اینور تهران..

راحَت تا ۵ ماه با هَمیم ، راحت تا ۱۰ ماه با همیم

عاشقم نه بابا ضَعیفه اعصابا یَعنی تا فردا فابمی

کجا میبره این دُخملی منو ، بابام اینا مَنو لخت ندیدنو

مَن خواستم ثابت کنم حُسن نیتو از دَست نِمیدم این موقعیتو

چیلیم چیلیم با چیلیم ، چی بود دادین پاچیدیم

چه ترکیبی ما چیدیم ، بگو میاد پایین با چی تیم هیچی

خِیلی اوضاع خیته ، خیلی اوضاع خیته..

سپُردیم به خُدا دیگه ، هیشکی نمیدونه شبا کجا میره این

دُختر حاجی ، تو که نِمیشه مُفتبر ما شی پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما

این همه چرا ؟ از اون طرف تا اینور تهرانش

♫♫♫♫

تکست ریمیکس دختر حاجی چیلیم چیلیم

♫♫♫♫

چیلیم چیلیم دیجی سونامی سونامی ریمیکس

چیلیم چیلیم چیلیم 

نِمیمونم شب و بیکار میریزن واسَم از دَر و دیوار

هِی بگید بَد و بیراه فکر میکنید که میکنه مَنو چیکار ؟ هیچی

لباس هاوایی به تنه میرَم تا آزادی یه تنه مَن از اول بَرنده بودَم ، از جُر بُزم بگیر تا لاتاری رحم

♫هی فِدی داره دیَتو  تو مَجازی میبینی واقعیتو♫

از اینا که‌ ماها میزنیم ، دودِشم میبَنده راه‌ ریتو

پایتم هَرچند بارَم ، رِفیقا پَرچم دارن میزنم هَرچند دارم کج تر راه‌ میرَم از خرچنگا هَم

دختر حاجی تو که نِمیشه مُفتبر ما شی پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما

این همه چرا ؟ از اون طرف تا اینور تهران

دُختر حاجی ، تو که نِمیشه مُفتبر ما شی

پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما این همه چرا ؟

از اون طرف تا اینور تهران فاز نگیری شُدی بام‌ جینگ ، رات نِمیدم پُر پارکینگ

وَحشیم خود‌ وایکینگ ، تو ازم چی میدونی ها

دافا میگن چه کیوتی جیغ ، بینمونه سِکیوریتی

رو میز میام میلیونی تیپ ، تو ازَم چی میدونی ها

چاقی ما پلن و جوری چیدیم بریم دور دُنیا دنیارو بگیریم

شما تهش تو کلابینو خز و خیلین ، ترکا میزنه بت چک و‌ سیلی

میایم تو منو فیزی ، هَمه رنگاشون پریده هَلو وینی

یکی بالا میکشه از هَر دو بینی تو ازم چی میدونی ها تو اکیپم عِشق و حال به راست

خُدا نشون بده به تو راه راست..

سَر هفته پای موزیکم ته هَفته تو ویلا پلاس دُنیا زیر پامه رک ، بگو سوژم کنن واسه شوک

نمیشه توپ ما بلوکه  وَقتی حاجیت میره مُهاجم نوک

دُختر حاجی ، تو که نِمیشه مُفتبر ما شی

پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما این همه چرا ؟

از اون طرف تا اینور تهران..

راحَت تا ۵ ماه با هَمیم ، راحت تا ۱۰ ماه با همیم

عاشقم نه بابا ضَعیفه اعصابا یَعنی تا فردا فابمی

کجا میبره این دُخملی منو ، بابام اینا مَنو لخت ندیدنو

مَن خواستم ثابت کنم حُسن نیتو از دَست نِمیدم این موقعیتو

چیلیم چیلیم با چیلیم ، چی بود دادین پاچیدیم

چه ترکیبی ما چیدیم ، بگو میاد پایین با چی تیم هیچی

خِیلی اوضاع خیته ، خیلی اوضاع خیته..

سپُردیم به خُدا دیگه ، هیشکی نمیدونه شبا کجا میره این

دُختر حاجی ، تو که نِمیشه مُفتبر ما شی پَس حَرف میزنی پُشت سَر ما

این همه چرا ؟ از اون طرف تا اینور تهرانش

ریمیکس : دیجی سونامی

****

دانلود ریمیکس دختر حاجی چیلیم چیلیم

5/5 - (19 امتیاز)

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.

  • mahsa [ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ]

    عالیییییییی 😂🤩